Gezamenlijk voorstel onderwijspartijen

Op 10 februari verstuurden Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herzien curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren.

De aanpak vormt het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Op 13 april en 19 april aanstaande wordt er tijdens een Rondetafelgesprek over het voorstel van Onderwijs2032 gesproken. Op donderdag 20 april staat het algemeen overleg gepland.

Terugblik