© Platform #Onderwijs2032
Alle rechten voorbehouden.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de dialoog over Onderwijs2032 in Nederland is van harte welkom op dit forum. Meningen en opvattingen, feiten en cijfers, ideeën en suggesties – alles kan en mag gedeeld worden. Wel geldt dat de discussie met respect en to-the-point gevoerd moet worden. Daarbij gelden de volgende spelregels:

 • Discrimineren wordt niet getolereerd. Iemands levensovertuiging, etniciteit of geaardheid op grievende wijze betrekken in een discussie is niet toegestaan.
 • Dreigen met of oproepen tot geweld is niet toegestaan.
 • Niet vloeken en beledigen.
 • Geen smaad en/of laster.
 • Plaats geen persoonlijke informatie van anderen. Niet van personen, maar ook niet van organisaties en bedrijven.
 • Reageer bondig en probeer je reactie te beperken tot de belangrijkste punten, kort en krachtig.
 • Je reactie moet te allen tijde betrekking hebben op Onderwijs2032. Off-topic reacties worden verwijderd.
 • Reageer je op een andere reageerder, maak dat dan duidelijk in je bericht.
 • Schrijft duidelijk en begrijpelijk.
 • Gebruik geen kapitalen om je boodschap kracht bij te zetten.
 • Dit forum is niet bedoeld voor commerciële boodschappen. Daar scharen we ook de promotie van politieke partijen en belangenverenigingen onder als de vermelding ervan niet relevant is voor de rest van je bijdrage.
 • De informatie die je op het forum plaatst is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Wees dus voorzichtig met je uitspraken en houd persoonlijke gegevens als e-mailadres, huisadres en telefoonnummer voor jezelf.

Het kan zijn dat een bericht van u wordt verwijderd of aangepast. Dat is dan omdat het in strijd is met één of meerdere van bovenstaande spelregels.

Ben je van mening dat jouw reactie ten onrechte is geweigerd of dat een reactie van een ander ten onrechte is geplaatst, laat het ons dan weten via info@onderwijs2032.nl.

Bij een eerste overtreding van één van deze spelregels krijg je een waarschuwing. Blijf je de spelregels overtreden, dan wordt je de toegang tot het forum ontzegd.

Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Platform #Onderwijs2032 iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typfouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden waarover Platform #Onderwijs2032 geen controle heeft. Het platform waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert Platform #Onderwijs2032 geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.