Wat is Onderwijs2032?

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderwijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen. Ook vroeg hij een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, te bekijken in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Deze regiegroep bezocht scholen, sprak daar met de teams, maar ook met leerlingen, ouders en lerarenopleiders. De opbrengsten zijn gepubliceerd medio november 2016. Inmiddels heeft de een coördinatiegroep gezamenlijk een plan van aanpak voor het vervolg van Onderwijs2032 bij staatssecretaris Dekker ingediend.

Vanaf november 2014 is in een open dialoog met leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders, leerlingen, opleiders, wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gewerkt aan een richting voor een eigentijds curriculum. Meer dan 16.000 mensen deden mee aan de brainstorm #onderwijs2032. Ook kwamen er meer dan 300 inhoudelijke bijdragen, werd gekeken naar de onderwijssituatie in het buitenland en werd wetenschappelijke literatuur geraadpleegd (zie voor een terugblik deze pagina).

Volg ons op social media

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over Onderwijs2032? Mail dan naar info@onderwijs2032.nl.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met bureau Onderwijs2032? Mail dan naar info@onderwijs2032.nl of bel 070 – 34 99 605. Ons postadres is:

Bureau Onderwijs2032
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Coördinatiegroep Onderwijs2032

De Onderwijscoöperatie, PO-raadVO-raad, Algemene Vereniging Schoolleiders AVS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren LAKS en Ouders & Onderwijs hebben de handen ineen geslagen en vormen samen de Coördinatiegroep Onderwijs2032. Op basis van de uitkomsten van de verdiepingsfase hebben zij staatssecretaris Dekker een voorstel gestuurd om tot een herzien curriculum te komen in het primair en voorgezet onderwijs, met een central rol voor leraren. Lees hierover meer op de webpagina voorstel vervolg.

De coördinatiegroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

  • Theo Douma (voorzitter)| schoolleider Openbaar Onderwijs Groep Groningen
  • Anko van Hoepen (vicevoorzitter) | Voorzitter PO-raad
  • Paul Rosenmöller | Voorzitter VO-raad
  • Petra van Haren| Voorzitter AVS
  • Joost Kentson| Voorzitter Onderwijscoöperatie
  • Liesbeth Verheggen | Vice-voorzitter Onderwijscoöperatie
  • Sven Annen| Voorzitter LAKS
  • Peter Hulsen | Directeur Ouders & Onderwijs
Peter Hulsen
Sven Annen
Joost Kentson
Petra van Haren
Paul Rosenmöller
Theo Douma
Liesbeth Verheggen
Anko van Hoepen

Bureau Onderwijs2032

De regiegroep wordt ondersteund door het bureau Onderwijs2032. Het bureau gaat actief op zoek naar praktijkvoorbeelden en bereidt vergadering van de coördinatiegroep. Bij het bureau zijn werkzaam:

Wilt u contact opnemen met bureau Onderwijs2032 of specifiek met een van de collega’s? Mailt u naar info@onderwijs2032.nl of belt u naar 070-3499605.