Veel scholen zijn al bezig met curriculumvernieuwing. Zo wordt in de onderwijspraktijk al veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld persoonsvorming en burgerschap, met meer vakoverstijgende vaardigheden en met meer samenhang tussen de vakken.

In de verdiepingsfase zijn inzichten uit de onderwijspraktijk opgehaald en is bekeken hoe het advies van Onderwijs2032 in de onderwijspraktijk werkt. Wat gebeurt er al? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar lopen scholen tegenaan? Wat is er nodig voor verdere curriculumvernieuwing? Hieronder is het resultaat van de inventarisatie te vinden. De bevindingen zijn gebundeld in het online magazine ‘Onderwijs2032 in de praktijk, een richting met vele wegen’. Op deze pagina staan onderdelen uitgelicht.

Opbrengsten verdiepingsfase

Inspiratiekaart

Filmpjes YoungReporterz & LAKS