De afgelopen tijd heeft de regiegroep Onderwijs2032 bekeken hoe het advies van Onderwijs2032 in de onderwijspraktijk werkt. Wat gebeurt er al? Hoe gaat dat in zijn werk? Waar lopen scholen tegenaan? Wat is er nodig voor verdere curriculumvernieuwing? Er zijn scholen bezocht, er is gesproken met schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen, er zijn peilingen uitgevoerd onder lerarenopleiders ouders en scholieren en er zijn bijeenkomsten georganiseerd en bezocht.

Hieronder is het resultaat van de inventarisatie te vinden. De bevindingen zijn gebundeld in het online magazine ‘Onderwijs2032 in de praktijk, een richting met vele wegen’. Inzichten uit scholen delen we op onderstaande inspiratiekaart.

Inspiratiekaart

Filmpjes YoungReporterz & LAKS