Arte College

Het Arte College richt zich op leerlingen met een bijzondere interesse voor kunst en cultuur. Vijf vaardigheden staan centraal in alle vakken: ontwerpen, organiseren, samenwerken, zelfstandig werken en presenteren.

Details

(V)SO De Piramide

Op (V)SO De Piramide werkt elke leerling op zijn of haar eigen niveau. Leerlingen hebben een lichamelijke beperking of langdurige ziekte, waardoor ze geen regulier onderwijs kunnen volgen. Wél volgen ze hetzelfde curriculum als het regulier onderwijs.

Details