Tijdens de Verdiepingsfase werd het de visie van Platform Onderwijs2032 getoetst op haalbaarheid en toepasbaarheid in de onderwijspraktijk. Daarvoor heeft Onderwijs2032 zoveel mogelijk kennis, expertise en creativiteit uit het onderwijsveld opgehaald. Ook de komende tijd zullen we inspirerende voorbeelden blijven delen, en we horen daarom graag uw ideeën en ervaringen. Ter inspiratie voor andere scholen en om van te leren voor een vervolg in de landelijke curriculumvernieuwing. 

Meedoen kan op verschillende manieren. Van een korte reactie op LinkedIn, Facebook en Twitter tot het organiseren van een gesprekssessie op school.

Benieuwd wat uw collega’s van het advies vinden? Volg de online-discussie en denk mee via #onderwijs2032

Linkedin icoon

LinkedIn

Denk mee met uw vakgenoten over de invulling van een nieuw curriculum.

Facebook icoon

Facebook

Volg het gesprek over actuele ontwikkelingen in de onderwijspraktijk.

Twitter icoon

Twitter

Het laatste nieuws rondom voortgang en activiteiten van Onderwijs2032.

In hoeverre verhoudt het advies zich tot de visie van úw school? Download de Gespreksset en bespreek het advies binnen uw team.

Gespreksset

U kan een gesprek op uw eigen school organiseren met behulp van de ‘Gespreksset2032’. In de set zit een uitgebreide handleiding die helpt een goed inhoudelijk gesprek te voeren met een team.

Download

Download de volledige Gespreksset in één keer (zip) en print deze zelf uit of toon ze tijdens de sessie via een beeldscherm, beamer of smartboard.

Ook kunnen de verschillende onderdelen los van elkaar gedownload worden:

Deel uw mening!

De Gespreksset sluit af met het invullen van een feedback-poster. Tot 1 november konden scholen een foto van de poster insturen met de uitkomsten van het gesprek.

De afgelopen tijd vonden diverse bijeenkomsten plaats door het hele land. Hieronder alle mogelijkheden waarop mensen actief konden meedoen.

Gespreksbegeleider

Bureau Onderwijs2032 biedt de mogelijkheid om een gespreksbegeleider van buitenaf in te schakelen. Deze persoon neemt niet deel aan de discussie, maar zorgt dat de stappen van de sessie op een goede manier worden doorlopen. Op die manier vindt een vruchtbare en efficiënte sessie plaats.

Bijeenkomsten

Tot begin november werden door het hele land verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar Onderwijs2032 wordt besproken. Kijk op de agenda voor een overzicht van deze bijeenkomsten.

Mee doen voor leraren

De Onderwijscoöperatie ging met leraren in gesprek over de rol die zij graag in willen nemen bij curriculumvernieuwing en of het advies wel de juiste richting aangeeft. Kijk op de website van de Onderwijscoöperatie voor meer informatie.

Mee doen voor leerlingen

Uiteraard konden ook leerlingen hun stem laten horen. Op de website van LAKS is meer informatie te vinden.

Mee doen voor ouders

Ook voor ouders werden er verschillende panelgesprekken georganiseerd. Kijk op de website van Ouders&Onderwijs voor meer informatie.