De eerste stap op weg naar toekomstgericht onderwijs is gezet: het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 ligt er. De presentatie van het advies op 23 januari 2016 volgt op een nationale brainstorm, een maatschappelijke dialoog en een uitgebreide gespreksronde over de hoofdlijnen van het advies die op 1 oktober 2015 zijn gepresenteerd. Meer over het eindadvies vind je op deze pagina. Onderstaand model vat op interactieve wijze de visie van het Platform Onderwijs2032 samen.

Lees het volledige adviesrapport.

Hoe kwam het advies tot stand?

Het advies is gebaseerd op een maatschappelijke dialoog, de huidige Nederlandse onderwijspraktijk, voorbeelden uit het buitenland en wetenschappelijke inzichten. Het Platform heeft gesproken met diverse wetenschappers en heeft gebruikgemaakt van (wetenschappelijke) literatuur. Ook heeft de OECD op verzoek van het Platform vier papers geschreven over de volgende thema’s:

Terugblik op traject vorige fase

Op 1 oktober 2015 presenteerde het Platform Onderwijs2032 de hoofdlijnen van zijn advies. In de periode daarna heeft het Platform de hoofdlijnen uitgewerkt tot het eindadvies dat er nu ligt. Daarvoor hebben de Platformleden in november en december 2015 gesprekken gevoerd met leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Ook ontving het Platform zo’n tweehonderd inhoudelijke reacties op het voorlopige advies.

Op de pagina terugblik traject is te lezen hoe het traject is vormgegeven en hoe de input werd verzameld tijdens de nationale brainstorm, maatschappelijke dialoog en de consultatiefase. Hiervoor kun je ook onze Touchcast bekijken: een interactieve animatie van het hele Onderwijs2032-traject, vol uitstapjes naar andere video’s, documenten en mediafragmenten.

Vraag en antwoord

Sinds de publicatie van het advies wordt er veel over dit advies gesproken. Onderwijs2032 is regelmatig onderwerp van gesprek in de (sociale) media. Deze berichten roepen vragen op over de inhoud, de status en de totstandkoming van het advies. Om deze vragen te beantwoorden hebben we tien punten over Onderwijs2032 op een rijtje gezet. Lees verder op de pagina vraag en antwoord.

Documenten