Visie van Platform Onderwijs2032

In november 2014 startte een brainstorm #onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. De visie werd vervolgens beproefd tijdens de Verdiepingsfase. Hier verkende Onderwijs2032 in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk.

Het advies Ons Onderwijs2032 geeft een visie op meer eigentijds onderwijs en hoe daar te komen. Het Platform Onderwijs2032 stelt voor om meer evenwicht te brengen tussen de drie hoofddoelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting. Het is daarvoor belangrijk het bestaande curriculum tegen het licht te houden en opnieuw te bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen en dat vast te leggen in een kerncurriculum.

Video Samenvatting Advies

Adviesrapport Platform

Hoe kwam het advies tot stand?

Het advies is gebaseerd op een maatschappelijke dialoog, de huidige Nederlandse onderwijspraktijk, voorbeelden uit het buitenland en wetenschappelijke inzichten. Het Platform heeft gesproken met diverse wetenschappers en heeft gebruikgemaakt van (wetenschappelijke) literatuur. Ook heeft de OECD op verzoek van het Platform vier papers geschreven over de volgende thema’s:

Vraag en antwoord

Sinds de publicatie van het advies wordt er veel over dit advies gesproken. Onderwijs2032 is regelmatig onderwerp van gesprek in de (sociale) media. Deze berichten roepen vragen op over de inhoud, de status en de totstandkoming van het advies. Om deze vragen te beantwoorden hebben we tien punten over Onderwijs2032 op een rijtje gezet. Lees verder op de pagina vraag en antwoord.

Documenten