De eerste stap op weg naar toekomstgericht onderwijs is gezet: het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 ligt er. De presentatie van het advies op 23 januari 2016 volgt op een nationale brainstorm, een maatschappelijke dialoog en een uitgebreide gespreksronde over de hoofdlijnen van het advies die op 1 oktober 2015 zijn gepresenteerd. Meer over het eindadvies vind je op deze pagina. Onderstaand model vat op interactieve wijze de visie van het Platform Onderwijs2032 samen. Het model is ook te downloaden als pdf. Ook het gehele adviesrapport staat als pdf op deze site. Ook is er een Engelse versie van het advies en het model beschikbaar.

U kunt het gehele advies van Platform Onderwijs2032 hier downloaden.

Het advies is gebaseerd op een maatschappelijke dialoog, de huidige Nederlandse onderwijspraktijk, voorbeelden uit het buitenland en wetenschappelijke inzichten. Het Platform heeft gesproken met diverse wetenschappers en heeft gebruikgemaakt van (wetenschappelijke) literatuur. Ook heeft de OECD op verzoek van het Platform vier papers geschreven over de volgende thema’s:

Op 1 oktober 2015 presenteerde het Platform Onderwijs2032 de hoofdlijnen van zijn advies. In de periode daarna heeft het Platform de hoofdlijnen uitgewerkt tot het eindadvies dat er nu ligt. Daarvoor hebben de Platformleden in november en december 2015 gesprekken gevoerd met leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Ook ontving het Platform zo’n tweehonderd inhoudelijke reacties op het voorlopige advies. Lees hier de rapportage van de reacties op de hoofdlijnen die het Platform Onderwijs2032 heeft ontvangen.

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) name op 23 januari 2016 het eindadvies in ontvangst. In onderstaande video reageert hij hierop.

In onderstaande video reageert Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijcoöperatie, op het eindadvies.