Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032? Om het onderwijs relevant te houden is het belangrijk om de doelen en inhoud van het onderwijs van tijd tot tijd te herzien. In Nederland vinden aanpassingen van het curriculum nu vaak ad hoc en per vak plaats. Dat werkt versnippering en overladenheid van het curriculum in de hand. In november 2014 gaf staatssecretaris Sander Dekker het startschot voor een discussie over het onderwijs van de toekomst op basisscholen en middelbare scholen. In januari bracht Platform Onderwijs2032 op basis daarvan advies uit over wat kinderen moeten kennen en kunnen.

Om goed te kijken hoe haalbaar en toepasbaar het advies is in de dagelijkse onderwijspraktijk, startte in juni de zogenaamde verdiepingsfase. Een aantal scholen is al bezig met curriculumontwikkeling en brengt onderdelen van het advies in de praktijk of wil hiermee starten. We brengen deze  deze ervaringen in kaart met leerlingen, leraren, ouders en schoolbestuurders. Dit levert lessen op over hoe scholen aan curriculumontwikkeling werken, wie daarin welke rol heeft, wat haalbaar is en wat daarvoor nodig is.

Onderwijs2032 in de praktijk

Verschillende scholen brengen (delen van) het advies Onderwijs2032 al in de praktijk. Hier kunnen we van leren. Wat brengen deze scholen in de praktijk en hoe pakken ze dat aan? Wat zijn de ervaringen? Op deze kaart vindt u een aantal van deze praktijkvoorbeelden. U vindt op de kaart voorbeelden van doorlopende leerlijnen, samenhang en kern & keuze. Deze drie thema’s komen uit het advies en lichten we hier kort toe. De kaart laat de verscheidenheid van mogelijkheden zien en is niet uitputtend. Maar kent u een inspirerend voorbeeld dat ontbreekt en/of wilt u praktijkervaringen delen vanuit uw eigen school? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@onderwijs2032.nl

Advies Platform Onderwijs2032

Op 23 januari presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn advies. Toekomstgericht onderwijs bestaat volgens het platform uit een curriculum waarin leerlingen:

  • een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen, waarmee ze vakoverstijgend leren denken en werken,
  • hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden, met hun eigen mogelijkheden en interesses al leidraad,
  • zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl.

Het advies volgde uit een nationale brainstorm, een maatschappelijke dialoog en een uitgebreide gespreksronde over de hoofdlijnen van het advies die op 1 oktober vorig jaar zijn gepresenteerd. Lees meer over het advies en het traject dat hiernaar toe leidde.