De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In november 2014 startte een brainstorm #onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderwijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen. Ook vroeg hij een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, te bekijken in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Deze regiegroep bezocht scholen, sprak daar met de teams, maar ook met leerlingen, ouders en lerarenopleider. Lees meer over Onderwijs2032 in het online magazine dat als afsluiting van de verdiepingsfase is verschenen.

Op basis van de uitkomsten van die verdiepingsfase hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs de handen ineen geslagen en staatssecretaris Dekker een voorstel gestuurd om tot een herzien curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. In dit voorstel hebben leraren een centrale rol. Op 13 april en 19 april hebben Kamerleden tijdens rondetafelgesprekken over het voorstel gesproken met o.a. wetenschappers, vakverenigingen en leraren. Op 20 april heeft de Tweede Kamer besloten curriculumherziening door te zetten. De Kamer heeft een aantal aanpassingen op het plan voorgesteld en aangenomen. Lees hier meer. 

Voorstel onderwijspartijen voor vervolg

Terugblik