Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032? Om het onderwijs relevant te houden is het belangrijk om de doelen en inhoud van het onderwijs van tijd tot tijd te herzien. In Nederland vinden aanpassingen van het curriculum nu vaak ad hoc en per vak plaats. Dat werkt versnippering en overladenheid van het curriculum in de hand. In november 2014 gaf staatssecretaris Sander Dekker het startschot voor een discussie over het onderwijs van de toekomst op basisscholen en middelbare scholen. In januari bracht Platform Onderwijs2032 op basis daarvan advies uit over wat kinderen moeten kennen en kunnen.

Om goed te kijken hoe haalbaar en toepasbaar het advies is in de dagelijkse onderwijspraktijk, startte in juni de zogenaamde verdiepingsfase. Een aantal scholen is al bezig met curriculumontwikkeling en brengt onderdelen van het advies in de praktijk of wil hiermee starten. De komende maanden (tot 1 november) brengen we deze ervaringen in kaart met leerlingen, leraren, ouders en schoolbestuurders. Dit levert lessen op over hoe scholen aan curriculumontwikkeling werken, wie daarin welke rol heeft, wat haalbaar is en wat daarvoor nodig is.

Video 't R@velijn

Video 't R@velijn

Op middelbare school ’t R@velijn in Steenbergen is vakoverstijgend werken ingevoerd in de onderbouw. Bekijk het filmpje om meer te weten te komen.

Video Udens College

Video Udens College

In de technologie route vmbo van het Udens College maken leerlingen op een projectmatige manier kennis met praktische vaardigheden om zo de doorstroom naar het MBO goed te laten verlopen.

Video De Bras

Video De Bras

Op basisschool De Bras in Den Haag laten leerkrachten het onderwijs aansluiten bij de interesses van leerlingen. Hoe ze dat doen zie je in het filmpje.

Advies Platform Onderwijs2032

Op 23 januari presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn advies. Toekomstgericht onderwijs bestaat volgens het platform uit een curriculum waarin leerlingen:

  • een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen, waarmee ze vakoverstijgend leren denken en werken,
  • hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden, met hun eigen mogelijkheden en interesses al leidraad,
  • zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl.

Het advies volgde uit een nationale brainstorm, een maatschappelijke dialoog en een uitgebreide gespreksronde over de hoofdlijnen van het advies die op 1 oktober vorig jaar zijn gepresenteerd. Lees meer over het advies en het traject dat hiernaar toe leidde.