Over Onderwijs 2032

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In november 2014 startte een brainstorm #onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderwijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen. Ook vroeg hij een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, te bekijken in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Deze regiegroep bezocht scholen, sprak daar met de teams, maar ook met leerlingen, ouders en lerarenopleider. Lees meer over Onderwijs2032 in het online magazine dat als afsluiting van de verdiepingsfase is verschenen.

Op basis van de uitkomsten van die verdiepingsfase hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Dekker om tot een herzien curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. Lees hier meer over bij actueel

Opbrengsten verdiepingsfase

Vervolg

De verdiepingsfase van Onderwijs2032 heeft laten zien dat veel scholen werken aan curriculumontwikkeling op een manier die past bij hun leerlingen. Wij zullen de komende tijd inspirerende voorbeelden blijven delen, en horen daarom graag uw ideeën en ervaringen. Ter inspiratie voor andere scholen en om van te leren voor een vervolg in de landelijke curriculumvernieuwing. Het is belangrijk dat het gesprek over wat leerlingen nodig hebben om goed voorbereid te zijn op hun toekomst op landelijk én op schoolniveau gevoerd wordt. Lerarenteams en schoolleiding hebben immers de praktijkervaring. De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS, Ouders en Onderwijs hebben op basis van de uitkomsten gezamenlijk een aanpak voorgesteld aan staatssecretaris Dekker, met een centrale rol voor leraren in curriculumherziening. Lees over de actuele stand van zaken bij actueel

Wilt u het gesprek bij u op school voeren en bent u op zoek naar handvatten? Download dan onze gespreksset. Of lees verder in het online magazine.